Melekli Araştırma İstasyonumuzda Iğdırın Yerel Kuşkonmazlarından Koleksiyon Bahçesi Kuruldu

19.03.2019

TUAM müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZDEN tarafından yürütülen ve Iğdır Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü tarafından desteklenen "Iğdır Ekolojisinde Doğal Olarak Yetişen Kuşkonmaz Populasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu ve Kültüre Alınması" başlıklı proje kapsamında Iğdır ili Aras Nehri sınırlarında 32 farklı bölgeden toplanan Kuşkonmaz örnekleri doğada yok olma tehlikesine karşın Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Melekli Tarımsal Araştırma İstasyonunda Hazırlanan 500 m2'lik alanda yetiştirilmeye başlandı. Bölgelerde toplanan tohum örnekleri çimlendirilmiş ve belirli bir bitki büyüklüğüne geldikten sonra koleksiyon bahçesinde dikim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma ile Asparagus L. cinsinin Iğdır ilinde Aras nehri boyunca yayılım gösterdiği alanlar belirlenmiş ve morfolojik karakterizayonu yapılmıştır. 

Alternatif bir sebze olarak kuşkonmazın bölgemiz iklimine adaptasyon durumlarının ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi, verim ve kalite özelliklerinin ortaya konması ve sonuçların uygulamaya aktarılması amacıyla Iğdır üniversitesinde kurulan koleksiyon bahçesinde çalışmalar yürütülecektir. Elde edilecek veriler neticesinde bölge ve ülke genelinde ıslah çalışmalarında kullanılabilecek kuşkonmaz başlangıç materyallerine erişip, ilerleyen yıllarda yeni çeşit ıslahına yönelik araştırmak yapmak hedeflenmektedir.

  • Yayımlama Tarihi: 27 Şubat,2020
Görüntülenme Sayısı: 113