TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

selective focus photography of water droplets on grasses
Proje Başlığı: Kurak Şartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL 
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016
wheat field
Proje Başlığı: Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL      
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016
purple flowers in tilt shift lens
Proje Başlığı: Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL        
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2012-2014
brown and white pebbles on ground
Proje Başlığı: Doğu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi.

Doç. Dr. Süleyman TEMEL 
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2017
green round fruit in close up photography
Proje Başlığı: Iğdır Ovası Taban Koşullarında Macar Fiğ (Vicia panonica L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL       
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

green leaf plants
Proje Başlığı: Yazlık Ekilen Quinoa (Chenopodium quinoa) Bitkisinde Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkisi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL       
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri : 2014-2016

white corn on green textile
Proje Başlığı: Farklı Sulama Yöntemleri ve Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır (Zea mays L.)’ın Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Doç. Dr. Bilal KESKİN         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015
brown nuts on brown wooden table
Proje Başlığı: Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Dane Mısırın Verim Ve Verim Öğelerine Etkileri

Doç. Dr. Bilal KESKİN          
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015
 
a close up of a corn on the cob
Proje Başlığı: Dane Mısır Çeşitlerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal KESKİN          
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016
 
 
a close up of corn on the cob
Proje Başlığı: Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal KESKİN         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016
brown nuts on brown wooden table
Proje Başlığı: İkinci ürün Dane Mısır Çeşitlerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal KESKİN          
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016
green corn plant at daytime
Proje Başlığı: İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal KESKİN          
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016
 
yellow corns
Proje Başlığı: Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Mısır Bitkisinin Çimlenme Verim Parametrelerine Etkileri

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

green corn plant at daytime
Proje Başlığı: Mısırda Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeyleri ve Makina İlerleme Hızlarının Tohum Dağılım Düzgünlüğü, Tarla Filizi Çıkışı ve Verime Olan Etkileri

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015
a close up of a small green plant in dirt
Proje Başlığı: Tohum dağılım alanının belirlenmesinde iç bükey zarf algoritmasının uygulanabilirliği

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

green corn plant at daytime
Proje Başlığı: Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeyleri ve Traktör İlerleme Hızlarının Mısır Bitkisinde Toprak Fiziksel Özellikleri ve CO2 Yayılımına Etkileri

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015
orange tractor
Proje Başlığı: Tarla trafiği ve farklı gübre uygulamalarının CO2 emisyonu ve toprağın O2 kapasitesine olan etkileri

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016
green plant on brown soil during daytime
Proje Başlığı: Farklı toprak işleme sistemlerinin CO2 yayılımına etkileri

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016
green plant on brown soil during daytime
Proje Başlığı: Sera koşullarında yetiştirilen hıyar ve biber bitkilerinin kök gelişim düzeylerinin sera gaz emisyonlarına etkileri

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015
red strawberries
Proje Başlığı: Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kenan GEÇER        
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2014
green leaf plants
Proje Başlığı      : Farklı Sıra Aralığı ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa Bitkisinin Tohum Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi.
Doç. Dr. Bilal KESKİN       
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018
a field full of cotton plants covered in snow
Proje Başlığı      : …anlarda Kullanılan Herbisitlerin Yabancı Ot Kontrolünde Etkinlikleri ve Pamuk Ver…
Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ      
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018