Misyon &Vizyon

green plants

Vizyon

Vizyonumuz, tarımsal araştırma ve uygulamaların öncüsü olmak, çiftçilerin ve tarım sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan etkili çözümler sunmak ve sürdürülebilir tarımın gelişimine liderlik etmektir.


2 men in white dress shirt holding green plant

Misyon

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz, tarımsal sektörde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreterek, bölgenin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve toplumun refahına katkıda bulunmaktır.

green truck on brown field under blue sky during daytime

Hedefler

  1. Yenilik ve Araştırma: Sürekli olarak yenilikçi tarım teknolojileri ve uygulamaları geliştirmek için araştırma yapmak ve bunları sektöre aktarmak.
  2. Eğitim ve Bilgi Paylaşımı: Çiftçilere ve tarım uzmanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve bilgi paylaşımını teşvik etmek.
  3. Sürdürülebilirlik: Tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirecek sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve desteklemek.
  4. Toplumsal Katkı: Toplumun tarımsal konularda bilinçlenmesini sağlayarak, tarımın toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasını desteklemek.
  5. İnovasyon ve Teknoloji Transferi: Yeni tarım teknolojilerini araştırmak, geliştirmek ve sektöre aktararak, tarımsal verimliliği artırmak.
  6. Uluslararası İşbirlikleri: Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, tarımsal araştırma ve uygulamalarda en son gelişmeleri takip etmek ve merkezin etkisini genişletmek.